Forsikringskader

Vi reparere alle typer bygningsskader.
Vi repræsentere ingen forsikringsselskaber, men varetager forsikringstagerens interesser, fra første besigtigelse af skaden til arbejdet er afleveret.

 

  • Brandskader
  • Vandskader
  • Stormskader
  • Svampe og insektskader
  • Indbrud/hærværksskader

Brandskader

Vi har gennem tiden fået erfaring med at genopbygge boliger, der har været udsat for brand. Her er det vigtigt at vi kommer hurtigt på banen, så vi kan komme til at påvirke genopbygningen positivt.

Vandskader

At få en vandskade i sin bolig, kan få omfattende konsekvenser for dig og din familie.
Det er vigtigt ved store og små vandskader, at der reageres hurtigt, så skaden ikke forværres.

Stormskader

Ved stormskader er det typisk taget og gavle det går ud over.
Hovedparten af alle stormskade skylles for dårligt udført arbejde. Både af håndværkere, der har sjusket med udførelsen, og ingeniører der ikke har sørget for, at normere for stormsikring er overholdt.

Kan din bolig holde til en storm?
Vi kan kontrollere tagkonstruktionen på dit hus, og sikre den hvis vi finder det nødvendigt.Er dele af taget først blæst væk, er det vigtigt at få afdækket hurtigst muligt, for at modvirke følgeskader fra vejr og vind.

Svampe og insektskader

Hvad gør du!

Ring til os, vi kommer og besigtiger skaden, konstatere hvilken type svamp eller insekt skade der er tale om. Hvis vi er i tvivl, tager vi en prøve, og sender den til Teknologisk Institut. De konstaterer med sikkerhed hvilken type svamp/insekt der er i den angrebne prøve.

Hvis det viser sig at være en alvorlig skade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Vi kommer med forslag om hvad der bør gøres ved skaden.
Vi varetager dine interesser, så du får udbedret din skade bedst muligt.

Vigtigste råd inden skaden sker!

Undersøg dine forsikringer, er du dækket godt nok?
Er skade først sket så er det for sent at ændre dem.